Nemocnice získala miliony z evropských fondů

11.02.2017 12:58

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Dotaci Integrovaného Regionálního Operačního Programu Evropského fondu pro regionální rozvoj v celkové výši 97,1 milionů korun získala koncem loňského roku Uherskohradišťská nemocnice a.s. “Použití těchto peněz je rozděleno do dvou let, v roce 2017 bude UHN čerpat 53,4 milionů korun, zbytek (43,7 milionů) v roce 2018. Míra dotace je 85% z uznatelných nákladů projektu,” uvedla tisková mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
Z částky 53,4 milionů korun nemocnice letos zakoupí řadu přístrojů na několik oddělení. “Získat takovou dotaci není jednoduché, proto jsem velmi rád, že se nám to povedlo. Díky tomu se zvedne úroveň přístrojového vybavení některých našich pracovišť a samozřejmě to pocítí především pacienti,” uvedl předseda představenstva UHN Petr Sládek.
V roce 2017 z těchto financí UHN mimo jiné zakoupí nové plicní ventilátory na ARO včetně ventilátorů vyšší třídy, které umožní výrazně kvalitnější péči u pacientů s těžkým zánětem plic, dále moderní elektricky polohovatelná resuscitační lůžka s bočním náklonem, což výrazně usnadní ošetřovatelskou péči o těžce nemocné pacienty a povede také ke snížení rizika vzniku proleženin. To vše v celkové hodnotě cca 11 milionů korun.
Vysoká částka cca 11 milionů korun poputuje také na Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny. "Pro naše oddělení znamená takové vybavení obrovský kvalitativní posun - pro pacienty i pro personál. Jde o největší modernizaci, jakou rehabilitace v UHN kdy měla,” komentovala plány pro letošní rok primářka Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny Jolana Dostálková. Půjde o přístroje převyšující běžný standard. Například přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii, zařízení pro robotickou rehabilitaci prstů a ruky (jediní v kraji), zařízení pro robotickou rehabilitaci horní končetiny, zařízení pro roboticky asistovanou chůzi a robotický systém pro stabilizaci trupu.
“Z dalších mohu zmínit také nové přístroje na operační sály v celkové hodnotě cca 24 milionů korun, například laparoskopické, artroskopické a endoskopické věže s novými moderními funkcemi, nové operační stoly, harmonický skalpel nebo nový litotryptor,”doplnil ekonomický náměstek ředitele nemocnioce Vlastimil Vajdák s tím, že velkým posunem bude také nová moderní endoskopická věž s dětským kolonoskopem a gastrofibroskopem (výrazně usnadní vyšetření adolescentů, které provádí endoskopická ambulance) a nové EMG a EEG na neurologii.’

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.nemuh.cz