Na sociální služby ve Zlínském kraji půjde letos 630 milionů

22.01.2017 09:17

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje doporučuje Zastupitelstvu ke schválení poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 629, 230 milionů korun na úhradu výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. „Celkem bude díky této dotaci podpořeno 85 poskytovatelů zajišťujících na území celého regionu 273 služeb,“ informovala o tom radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku.
Po sdělení rozhodnutí o výši dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí jsme v co nejkratším termínu připravili rozdělení dotací pro jednotlivé sociální služby, aby obdržely finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb co nejdříve,“ uvedla radní Michaela Blahová. Návrhem Rady Zlínského kraje se bude zabývat krajské zastupitelstvo na zasedání, které je mimořádně svoláno na pondělí 30. ledna. „V minulosti o rozdělení peněz v sociální oblasti rozhodovalo vždy nejdříve až zastupitelstvo na konci února či v březnu. Organizace si tedy musely samy poradit s tím, jak zajistit chod v prvních měsících roku. Taková starost jim teď odpadá,“ doplnila krajská radní Blahová.
„V porovnání s loňským rokem se jedná o stejnou částku, kterou Zlínský kraj rozdělil na sociální služby v loňském roce, kdy došlo k navýšení příspěvku. Celkově na rok 2017 organizace ve Zlínském kraji žádaly o 673 miliony korun,“ doplnila krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.kr-zlinsky.cz