Na sídlišti Trávníky bude omezená doprava

10.12.2016 20:31

OTROKOVICE - Na otrokovické sídlišti Trávníky v ulici SNP se v současné době opravuje povrch vozovky. V pondělí a úterý 12. – 13. prosince si podle tiskové mluvčí otrokovické radnice Romany Stehlíkové stavební práce vyžádají uzavření místní komunikace v této lokalitě.
„Podél místní komunikace na ulici SNP (začátek v místě křížení s přístupovými komunikacemi k bytovému domu č. p. 1178 a č. p. 1180 a ukončení v místě vyústění na ulici Hlavní) bude uzavřena komunikace a v místě parkovacích stání zakázáno parkovat a odstavovat vozidla. Po dobu provádění stavebních prací nebude motorovým vozidlům umožněn průjezd. Dopravní obslužnost motorovými vozidly bude zajištěna přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích (tj. osazením přechodného dopravního značení) tak, že ulice SNP a ulice Hlavní budou zobousměrněny. Na konci ‚slepých úseků je dostatečný manipulační prostor pro otáčení vozidel.,“ uvedla tisková mluvčí.
Průjezd MHD bude umožněn bez omezení.
Vlastimil Langer
lustrační foto: www.otrokovice.cz