Na podporu činnosti spolků letos poputuje více než půl milionu korun

23.01.2017 17:32

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Valašské Klobouky jsou charakteristické svým bohatým spolkovým životem, který je naplněn aktivitami národopisných, sportovních, uměleckých a mnohých dalších neziskových organizací. Jejich činnost každoročně podporuje radnice, která v tomto roce prostřednictvím svého programu Spolupráce rozdělí mezi devětadvacet spolků dohromady 548 tisíc korun.
„Program Spolupráce umožňuje spolkům získat od města jak finanční podporu na své celoroční aktivity a provoz, tak také jednorázovou dotaci na připravovaný projekt. Na příspěvcích na činnost jsme se rozhodli rozdělit celkem 182 tisíc korun, pro konkrétní projekty a akce pak spolky obdrží 366 tisíc korun,“ řekla starostka Eliška Olšáková s tím, že výši dotací na základě předložených žádostí navrhla radě města komise na podporu spolkové činnosti. Rada materiál projednala a doporučila jej schválit zastupitelstvu, které tak učinilo na svém prosincovém zasedání.
Z větších projektů, pro něž spolky na letošní rok dotaci žádaly, se mohou lidé těšit například na projekt Národopisného spolku Klobučan s názvem Žijeme folklorem jižního Valašska, v rámci kterého proběhnou akce pro děti a mládež i mezinárodní kulturní spolupráce.  „Spolek Jižní Valašsko pak uspořádá akci k připomenutí 100. výročí bitvy u Zborova, při níž se přeneseme v čase díky dobovému programu a historickým vojenským ukázkám. 
V červenci také proběhne další ročník Tradičního kosení a školy ochrany přírody Valašskoklobucka, které pořádá ZO ČSOP Kosenka. Jeho účastníci pomáhají udržovat chráněná území bělokarpatských orchidejovitých luk a specifických mokřadů. Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách zase chystá vydání monografie o výjimečném rodákovi, architektu Hubertu Gessnerovi, jehož díla svým významem přesahují hranice regionu i naší země,“ připomněla tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková..
Spolek rodičů při ZŠ Valašské Klobouky v průběhu školního roku připraví společenské akce pro školní mládež, zorganizuje návštěvy koncertů i divadel, uspořádá karneval i recitační a jiné soutěže. Rodinné centrum Valašské Klobouky pak využije dotaci k uspořádání Konference inovativního vzdělávání, a to ve dnech 2. – 3. září. Odborná i laická veřejnost při ní bude zvána na workshopy o nových metodách učení. Spolek Přátelé houslí v květnu zorganizuje 7. ročník soutěže pro mladé houslisty Klobucké husličky, v červnu tradiční Zahradní slavnost a v říjnu pásmo Housle a housloví jubilanti.
„Vedle programu Spolupráce město podpoří příspěvkem také konání velkých akcí. Po 70 tisících obdrží Valašské kumštování a Valašský mikulášský jarmek a na pořádání Setkání muzikantů v Bílých Karpatech město vynaloží 170 tisíc korun. Další podpora zamíří místním sportovním oddílům a spolkům. TJ Spartak obdrží 360 tisíc, TJ Sokol 100 tisíc, FK Smolina 40 tisíc, FC Start Mirošov 30 tisíc a na příspěvek místním oddílům na pronájem sportovní haly gymnázia je určeno 15 tisíc korun,“ řekla na závěr Lenka Zvonková.
Vlastimil Langer