Městská policie Zlín bude přijímat nové strážníky

02.11.2016 16:28

ZLÍN – Přijetí nových strážníků plánuje na začátek roku 2017 Městská policie Zlín. „Po letošním posílení pracovišť územního dohledu plánujeme v příštím roce doplnění uvolněných pracovních míst. Hledáme nové kolegy, kteří s námi chtějí pracovat pro bezpečný Zlín a jeho občany,“ upřesnil ředitel MP Zlín Milan Kladníček.
Strážníkem Městské policie Zlín se může stát občan České republiky, který ale musí splňovat základní podmínky obsažené v zákonu o obecní policii. Současně musí vyhovět také požadavkům, které jsou stanoveny ve vnitřních předpisech MP Zlín. Mezi ně patří věk alespoň 21 let, trestní bezúhonnost, spolehlivost, dosažení alespoň úplného středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, zdravotní a tělesná způsobilost, úspěšné absolvování přijímacího řízení.
„Zájemce o povolání strážníka, který splňuje výše uvedené zákonné požadavky, nejprve vyplní dotazník, doloží k němu rukou psaný životopis s fotografií, a měl by jej stihnout doručit do konce roku 2016. V rámci výběrového řízení pak uchazeč absolvuje přijímací pohovor, testy fyzické zdatnosti, psychodiagnostické vyšetření na specializovaném klinickém pracovišti (obdobné jako pro policisty Policie ČR) a zdravotní prohlídku,“ vysvětlil zástupce ředitele městské policie Pavel Janík.
Přetrvávajícím specifikem posledních let je, že stále více uchazečů má problém obstát při testech fyzické zdatnosti. Průměrně zdatný a zdravý jedinec by je však zvládnout měl a také všichni strážníci MP Zlín je v rámci každoročního přezkoušení musí úspěšně absolvovat. Testy fyzické zdatnosti se skládají z následujících disciplín - 100 m plavání na čas, člunkový běh na 4 x 10 m, sestava s tyčí, vytrvalostní běh na 12 minut, leh sed - 2 minuty, kliky na výdrž.
Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu se statutárním městem Zlín, se z uchazeče stává čekatel. Po dobu několika prvních měsíců prodělává vzdělávání a výcvik ve všech oblastech, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka (příprava v oblasti právních norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby, nácvik praktického výkonu v terénu formou hlídkové služby a další). Pavel Janík dodal, že po završení výcviku musí čekatel absolvovat přezkoušení ze všech oblastí výcviku a také zkoušku před komisí sestávající z pracovníků Ministerstva vnitra ČR. Na základě jejího úspěšného složení je mu vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů a teprve poté se stává strážníkem Městské policie Zlín.
„Naše nabídka míří především k těm zájemcům, kteří uvažují o práci ve složkách podílejících se zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Nejedná se o lehké zaměstnání, ale o práci s lidmi při prosazování zákona“, uzavřel ředitel Kladníček.
Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer