Město podpoří sportovce i v příštím roce

21.12.2016 10:16

OTROKOVICE - Otrokovičtí zastupitelé schválili program pro poskytování dotací z rozpočtu města v oblasti sportu na rok 2017. „Součástí programu je vyčlenění finančních prostředků ve výši sedmi milionů korun. Jedná se o stejnou částku jako v minulém roce,“ informovala tisková mluvčí města Otrokovice Romana Stehlíková.
Žádat o dotace mohou spolky se sídlem v Otrokovicích, které vykonávají činnost v oblasti tělovýchovy a sportu. Činnost spolku ale nesmí být komerční se zaměřením na dosahování zisku a jeho členové musí být fyzické osoby. Zájemci mohou o dotaci žádat od 6. do 28. února 2017.
„Program na letošní rok zaznamenal pouze drobné změny, a to v upřesnění účelu, na které mohou být finanční prostředky poskytnuty. Pro zástupce sportovníchorganizací bude zorganizováno společné setkání, kde bude program podrobně představen, a kde bude na změny upozorněno,“ uvedla Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury.
Otrokovice jsou považovány za město sportu, a proto je podpora sportu jednou z priorit vedení města. Každoročně jsou pro sportovní kluby vyčleňovány finanční prostředky z rozpočtu města. „Kromě finančních dotací se snažíme podporovat i jednotlivé sportovní akce a soutěže svou záštitou. V mnohých případech se akcí osobně s místostarostou účastníme a poskytujeme ceny pro vítěze,“ sdělil Jaroslav Budek, starosta Otrokovic.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: www.otrokovice.cz