Lidé bez domova nyní mohou využívat seďárnu

02.11.2016 16:37

OTROKOVICE - Od 1. listopadu do konce března 2017 je v Otrokovicích opět v provozu mobilní buňka pro lidi bez domova, tzv. seďárna. Určena je mužům i ženám bez přístřeší, kteří nemohou z jakýchkoliv příčin využívat zařízení sociálních služeb či ubytoven. Tuto službu Otrokovice poskytují již pátým rokem. Informaci sdělila tisková mluvčí města Otrokovice Romana Stehlíková.
Seďárna je provozovaná na adrese Příčná 1599, Otrokovice, v objektu za hasičskou stanicí. Mobilní buňka je veřejně přístupný objekt, který mohou využívat osoby bez přístřeší denně od 19:00 do 06:30 hod. „Jedná se o vytápěnou místnost s židlemi a toaletou. V seďárně tak lidé mohou zdarma přečkat mrazivou noc v teple a vyhnout se případné újmě na zdraví,“ uvedl Kamil Hric, vedoucí oddělení sociální pomoci. Dodal, že dohled nad provozem buňky zabezpečuje provozní pracovník Charity sv. Anežky Otrokovice, který má pro případ potřeby k dispozici tísňové tlačítko napojené na pult centrální ochrany Městské policie Otrokovice
Využití mobilní buňky v zimním období záleží na počasí. V sezoně 2015/2016  byla seďárna využita k celkem 642 noclehům a průměrná obsazenost mobilní buňky činila přibližně šest osob na noc provozu.
„S ohledem na uzavření velké ubytovny v regionu a obsazenosti azylových domů, se pro letošní zimu počítá spíše s nárůstem osob, které budou nuceny vyhledat pomoc seďárny. Sociální pracovníci městského úřadu i spolupracujících sociálních služeb jsou lidem následně nápomocni při hledání přiměřeného bydlení, pomáhají jim při uplatňování jejich zákonných práv při vyřizování sociálních dávek a v rámci sociální práce se snaží napomáhat s řešením jejich těžké sociální situace, řešením různých sociálních problémů, jako je např. zadlužení, zdravotní péče, kontakt s rodinou, případné zajištění sociálních služeb apod.,  protože tyto osoby mají mnoho různých problémů,“ vysvětlila Květoslava Horáková, vedoucí sociálního odboru.
Vlastimil Langer
Foto: www.otrokovice.cz