NAŠE ZPRÁVY: KNTB zmodernizovala onkocentrum za téměř 96 milionů korun

23.06.2015 12:57

ZLÍN - Letos v červnu skončila další etapa modernizace onkologického centra ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB). „Začala v lednu 2014 a v rámci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II pořídila nemocnice 20 přístrojů v hodnotě téměř 96 milionů korun. Na financování se 85 procenty podílely dotace EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbývajících 15 procent hradil Zlínský kraj, neboť projekt byl zpracován na základě požadavků Integrovaného operačního programu,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Karla Havlíková.
KNTB vybavila novými přístroji oddělení onkologické, plicní, gynekologicko-porodnické, chirurgické, patologicko-anatomické, zobrazovacích metod, nukleární medicíny, klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, hematologicko-transfuzní, ARO a centrální operační sály.
„Cílem Komplexního onkologického centra je poskytovat onkologicky nemocným pacientům kvalitní a co nejvíce dostupnou lékařskou péči, která odpovídá současným medicínským trendům v oboru. Abychom mohli takovou péči poskytovat, je třeba stále investovat do přístrojového vybavení i zvyšování odbornosti personálu. Bez dotací, které jsme na modernizaci získali, by to z vlastních zdrojů nebylo snadné,“ sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek.
Díky dotacím mohla nemocnice komplexní onkologické centrum v průběhu pouhého 1,5 roku vybavit zdravotnickými prostředky se zaměřením hlavně na zlepšení diagnostiky nemocí a invazivních zákroků u pacientů, ale také na modernější vybavení laboratoří a radioterapie.
Nové přístroje umožní zlepšení diagnostiky onkologických onemocnění, snížení radiační zátěže pro pacienty a obsluhující personál, zkrácení objednací doby pacientů na minimum a tím dojde k urychlení léčby, snížení úmrtnosti a zvýšení kvality života po prodělaném onemocnění.
„Nová přístrojová technika spolu s vysoce kvalifikovanými zdravotníky umožní posunout léčbu onkologických pacientů, kterých každoročně přibývá, na vyšší úroveň,“ dodal ředitel Calábek.
Komplexní onkologické centrum KNTB bylo zřízeno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR (Věstník MZ ČR 6/2006). KNTB je jediným pracovištěm se statutem komplexního onkologického centra ve Zlínském kraji. Zahrnuje následující pracoviště KNTB: onkologické oddělení, radiodiagnostika, nukleární medicína, gastroenterologie, oddělení plicní, kožní, hematologicko-transfuzní, chirurgické, neurochirurgické, gynekologicko-porodnické, ústní, čelistní a obličejové chirurgie, ORL (ušní, nosní, krční), ortopedické, patologicko-anatomické, klinické biochemie a lékařské mikrobiologie.
Zdroj: KNT Zlín

Ilustrační foto: Vlastimil Langer