Kloboucký hřbitov bude mít kolumbárium

02.11.2016 15:58

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Na městském hřbitově ve Valašských Kloboukách vyrůstá kolumbárium, které bude důstojným prostorem pro uložení uren. „Zpočátku zde bude osazeno deset schránek, později se může jejich počet podle zájmu pozůstalých rozrůstat. Vybudování kolumbária vyjde na 470 tisíc korun,“ sdělila tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.
„V poslední době se na nás často obraceli občané s dotazy, zda by na městském hřbitově nemohlo být vyřešeno ukládání urnových schránek jinak než na hrobová místa. V rámci rozšiřování hřbitova jsme proto přikročili ke stavbě kolumbária, které bude sloužit pozůstalým k vložení uren a také k důstojnému uctění vzpomínky na zesnulého,“ pověděla starostka Eliška Olšáková s tím, že kolumbárium příhodně dotvoří prostranství před smuteční síní a vstupem na hřbitov.
Podklad kolumbária bude stát na ploše zpevněné žulovými kostkami. V jeho blízkosti bude opravena stávající studna a doplněny budou také lavičky pro odpočinek příchozích. 
V posledních čtyřech letech se plochy městského hřbitova kvůli nedostatku místa začaly rozšiřovat, zrušením plotu a odstraněním přerostlé zeleně vznikl prostor pro 55 nových dvojhrobů. „Pokud by se v příštích letech našel dostatek financí, mohl by se hřbitov rozrůst o plochu rozptylové loučky, která by vznikla před smuteční síní. Přerostlá zeleň by se také nahradila novou výsadbou,“ poznamenala starostka.
Zamýšleno je přitom výraznější zvětšování areálu, protože město Valašské Klobouky má dlouhodobě problém s nedostatkem hrobových míst. „Od roku 2011 má sice k dispozici vypracovaný projekt na rozšíření hřbitova severozápadním směrem o dalších 23 jednohrobů a 85 dvojhrobů, ale dosud se v rozpočtu nenašly prostředky na jeho realizaci. Celkové náklady projektu totiž dosahují výše sedmi milionů korun,“ dodala Lenka Zvonková.
Vlastimil Langer
Foto: www.valasskeklobouky.cz