Dotazníky spokojenosti pacientů slouží ke zkvalitnění péče

25.01.2017 14:03

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Uherskohradišťská nemocnice a.s. již deset let sleduje pomocí dotazníků spokojenosti pacientů negativa i pozitiva zaznamenaná jejími klienty. “V prostorách nemocnice je umístěno 44 schránek, do kterých mohou pacienti dotazníky vhazovat. V roce 2016 je vyplnilo celkem 5584 respondentů, což je o 1557 více než v předchozím roce,” sdělila tisková mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
Dotazníky vyplňovali pacienti a často také jejich příbuzní v ambulancích i na lůžkových odděleních. Personál Uherskohradišťské nemocnice formuláře aktivně nabízí. I proto se počet vyplněných dotazníků rok od roku zvyšuje. "Pro nás je to důležitá zpětná vazba, kterou se podrobně zabýváme a snažíme se o nápravu, v žádném případě nejde o formalitu," uvedl předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.
Dotazníky se rok od roku vyvíjejí, přizpůsobují se novinkám v nemocnici. Přibyly například otázky ohledně on-line objednávání do ambulancí. Obecně se dotazníky zaměřují na chování personálu, informovanost pacienta, kvalitu prostředí, čistotu, stravování, denní režim na odděleních a podobně.
"Nejlépe hodnocený byl vstřícný přístup personálu nemocnice, příjemné vystupování a jednání, poskytnutá zdravotní péče na profesionální úrovni, celkový chod oddělení. Z dotazníků také vyplynulo, že v případě potřeby by většina pacientů doporučila léčbu v naší nemocnici svým blízkým a přátelům, v poznámkách od pacientů převažují jednoznačně poděkování, pochvaly a vyjádření spokojenosti. Kritické připomínky zazněly k dlouhým čekacím dobám u ambulancí, pacientské stravě či nevhodnému chování jednotlivců," řekla k výsledkům Jitka Bílková, vedoucí úseku nelékařského zdravotnictví a kvality.
Novinkou roku 2017 je online vyplňování dotazníků na webových stránkách UHN, konkrétně pod každým jednotlivým oddělením.
Závěrem přidala Dana Lipovská několik perliček z komentářů pacientů: “Ať mě po anestezii nebudí škaredý doktor, příjemnější jsou sestry.” “Na ovesnou kaši je lepší jahodová marmeláda.” “Chci pohádku na dobrou noc.” “Hradišťské nemocnice, vážím si převelice. Vrací zdraví lidem, svěřte se jí s klidem.” “Všimli si mě hned, skuhral jsem jak starý kmet. Že jaké tu mám práva, nedal jsem si z cigarety ani páva.”
Vlastimil Langer
Foto: www.nwemuh.cz