Do roku 2017 přechází pět silničních staveb v kraji

31.12.2016 11:28

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pět investičních silničních staveb, které byly zahájeny v roce 2016, bude pokračovat i v roce 2017. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) přináší jejich malou rekapitulaci.
„Tabulka s přehledem našich investičních staveb měla v roce 2016 po několika doplněních celkem 21 položek. V tuto chvíli už je 16 staveb dokončených. Do dalšího roku nám přechází 5 akcí," shrnuje ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Nadjezd ve Zlíně
Největší pokračující stavbou bude rekonstrukce nadjezdu ev. č. 49016-2 ve Zlíně v celkové hodnotě zakázky 53,5 milionu korun. Stavba je spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V roce 2016 již byla dokončena rekonstrukce východní poloviny mostu. Předpokládá se, že stavební práce zde budou pokračovat i po celý rok 2017. Opravovat se bude západní polovina mostu, krátký silniční úsek mezi nadjezdem a křižovatkou s ulicí Vodní a 200 metrů vozovky od nadjezdu směrem k Baťově vile. Vše bude probíhat opět pouze za částečné uzavírky, kdy budou mít motoristé k dispozici jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy.
Polichno – Újezdec
Celkovou cenu 68,8 milionu korun má rekonstrukce 3,4 kilometru silnice II/490 z Polichna do Újezdce. „Tato stavba je již téměř hotová, nové povrchy už byly položeny v celé její délce. Do roku 2017 zbývá jen dokončit zemní práce a vytvořit vodorovné dopravní značení z plastu. Ukončení prací předpokládáme během jarních měsíců," řekl provozně-technický náměstek ŘSZK Radek Berecka. Řidiči se zde již nemusejí obávat žádných semaforů. Budou zde pouze krátká pracovní místa s usměrněním provozu přechodným dopravním značením. Stavba je spolufinancována z prostředků EU v rámci IROP.
Huslenky, průtah
Naopak rozhodující objem prací bude třeba v roce 2017 realizovat na rekonstrukci průtahu II/487 v Huslenkách. Úsek je dlouhý asi 1,6 kilometru a celková cena činí necelých 53 milionů korun. Jako součást této stavby zde byl v roce 2016 rekonstruován pouze jeden propustek. Hlavní objem stavebních prací bude realizován až v roce 2017. V tomto úseku se opraví také most a opěrná zeď. Řidiči zde budou muset počítat s částečnou uzavírkou a střídavým provozem v jednom jízdním pruhu, provoz bude řízen dvěma sadami světelného signalizačního zařízení. Práce potrvají až do podzimu. Stavba je spolufinancována z prostředků EU v rámci IROP.
Uherský Brod – Nivnice
Až do konce prázdnin roku 2017 lze očekávat práce na rekonstrukci úseku silnice II/490 mezi Uherským Brodem a Nivnicí. Stavba, plně financována Zlínským krajem, má celkovou hodnotu 24,7 milionu korun. „V roce 2016 se zde podařilo rekonstruovat asi jednu třetinu z celkové délky 3,1 kilometru. Zbývající část stavby se bude opravovat v roce 2017 za částečné uzavírky, kdy budou vozidla na dvou místech jezdit střídavě jedním jízdním pruhem s využitím světelného signalizačního zařízení," upřesnil Radek Berecka.
Huslenky – Zděchov
Poslední stavbou pokračující z roku 2016 do roku 2017 je narovnání silnice III/4874 mezi obcemi Huslenky a Zděchov na Vsetínsku. V roce 2016 již zde byla vybudována opěrná zeď, která zajišťuje silniční těleso proti podemílání vodním tokem. Během prvního pololetí 2017 se zde bude pracovat na rekonstrukci silnice, jejím odvodnění i úpravách vodního toku. Střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízený semafory zde zůstává i přes zimu a bude pokračovat rovněž během stavebních prací v roce 2017. Zakázka má hodnotu 14,5 milionu korun a je rovněž plně hrazena Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK.
„Přehled investičních staveb, které budou v roce 2017 na krajské silniční síti nově zahajovány, zveřejní ŘSZK počátkem roku,“ dodal na závěr Bronislav Malý.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.kr-zlinsky.cz