Cenu PRO AMICIS MUSAE za přínos regionální kultuře získala Eva Nováková

30.10.2016 12:22

KROMÉŘÍŽ – V Kroměříži udělili v úterý 25. října představitelé Zlínského kraje ocenění PRO AMICIS MUSAE (Přátelům múz) za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu MUDr. Evě Novákové, a sice za její celoživotní zásluhy v oblasti kultury Zlínského kraje, zejména za realizaci zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Slavnostního ceremoniálu se za krajskou radu zúčastnili náměstek hejtmana Lubomír Nečas a radní pro kulturu Ladislav Kryštof.
„Ocenění je udělováno každoročně, zpravidla jednomu kandidátovi, a to již od roku 2005, kdy navázalo na podobně koncipovanou cenu. S oceněním se pojí finanční odměna 50 tisíc korun a výtvarný artefakt,“ sdělil radní Ladislav Kryštof.
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje letos obdržel 12 nominací, mezi nimiž byli: profesor akad. sochař Jan Ambrůz, hudebnice a pedagožka Růžena Děcká (nominována 2x), folkloristka, publicistka a vedoucí Odboru kultury a památkové péče krajského úřadu PhDr. Romana Habartová, výtvarnice Kornelie Němečková, předsedkyně Klubu UNESCO v Kroměříži MUDr. Eva Nováková, filmový historik Jiří Novotný, dlouholetý ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě PhDr. Pavel Popelka CSc., historička Slováckého muzea v Uherském Hradišti PhDr. Blanka Rašticová, hudebník František Segrado, předsedkyně Občanského sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách Marie Skřítková a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži PhDr. Jana Spathová. Jednotlivé nominace posoudila kulturní komise Rady Zlínského kraje a navrhla k ocenění MUDr. Evu Novákovou. Tento návrh následně schválila krajská rada.
V nominaci se uvádí: „Eva Nováková se narodila ve slovenském Martině, ale téměř celý život žije v Kroměříži, vystudovala lékařskou fakultu v Olomouci a v oboru pracovala do roku 1990, kdy se stala poslankyní Federálního shromáždění, po dvou letech členkou Poslanecké sněmovny a v roce 1996 byla zvolena na dva roky do Senátu Parlamentu České republiky. V letech 1998-2002 působila jako zastupitelka a místostarostka Kroměříže. Podílela se na zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Po založení Klubu UNESCO v roce 1991 pomáhala při navazování kontaktů s odborníky z Prahy a z dalších měst s památkami na seznamu UNESCO. Od roku 1996 pracovala jako místopředsedkyně klubu, v roce 2004 se stala jeho předsedkyní. Právě ona byla za Klub UNESCO hlavní organizátorkou celostátních konferencí při příležitosti významných výročí, nejrůznějších akcí, výstav, angažuje se v přípravě každoročního festivalu Hudba v zahradách a zámku.“ Nominaci zaslala ředitelka kroměřížského Domu kultury a zastupitelka Zlínského kraje Daniela Hebnarová.
V minulých letech ocenění PRO AMICIS MUSAE získali: Karel Pavlištík, Pavel Hejcman, Mojmír Trávníček, Josef Jančář, Otmar Oliva, Helena Chybová, Jiří Severin, Eva Urbachová, Josef Holcman, Václav Maňas ml., Jiří Jilík, Vlasta Grycová a Věra Kovářů.
Vlastimil Langer
Eva Nováková. Foto: www.kr-zlinsky.cz